Už 19 rokov deti z marginalizovaných rodín dostávajú knihy cez Komunitnú nadáciu zdravé mesto v Banskej Bystrici. Ako prejav solidarity pred vianočnými sviatkami, dobrí ľudia kúpia knihy pre deti. Častokrát je to prvá kniha, ktorú dostanú do rúk.

Projekt bude pokračovaním komunitnej škôlky z roku 2019 a rozšírení o spoluprácu študentov PF UMB v Banskej Bystrici.

Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. Fáza, ktorý bol implementovaný ÚV SR/ÚSVRK v období 01/2016-12/2019.