• OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom

Naše ciele by sme nemohli naplniť bez pomoci našich dobrovoľníkov, nadšencov, konzultantov a partnerov.

Zdroje dobrovoľníkov

 • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (uzavretá dohoda o vykonávaní si praxe)
 • študenti VŠ, ŠŠ
 • deti a mládež s cieľovej skupiny
 • dobrí ľudia

Všetci naši dobrovoľníci získajú jedinečnú príležitosť, poznať odlišnosť, ktorá obohacuje a to svojou kultúrou, tradíciami a hodnotami. Zároveň spoznajú ich  sny, túžby a ťažkosti i pocit spolupatričnosti.

U nás máte možnosť pomáhať, vzdelávať, sprevádzať rómske rodiny a ich deti.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook