Naše ciele by sme nemohli naplniť bez pomoci našich dobrovoľníkov, nadšencov, konzultantov a partnerov.

Zdroje dobrovoľníkov

  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (uzavretá dohoda o vykonávaní si praxe)
  • študenti VŠ, ŠŠ
  • deti a mládež s cieľovej skupiny
  • dobrí ľudia

Všetci naši dobrovoľníci získajú jedinečnú príležitosť, poznať odlišnosť, ktorá obohacuje a to svojou kultúrou, tradíciami a hodnotami. Zároveň spoznajú ich  sny, túžby a ťažkosti i pocit spolupatričnosti.

U nás máte možnosť pomáhať, vzdelávať, sprevádzať rómske rodiny a ich deti.