• OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom

História

Naša práca vznikla ako reakcia na akútny problém našej spoločnosti. Po Nežnej revolúcii v 90-tych rokoch minulého storočia bolo mnoho rómskych rodín deložovaných do náhradných bytov, pretože kvôli strate zamestnania buď prestali, alebo nemohli si dovoliť platiť nájomné. Ťažko sa vyrovnávajú so zložitou situáciou a nie sú schopní riešiť ju bez pomoci iných. V mnohých rodinách sú veľmi narušené vzťahy.

V takomto neprimeranom prostredí vyrastá mnoho detí. Sú odsúdené na život bez budúcnosti. Preto sme sa rozhodli pomôcť rómskym a sociálne neprispôsobivým rodinám v ich ťažkom položení.

Neformálne pôsobíme od roku 1994, občianske združenie Nádej Deťom bolo zaregistrované v apríli 1998. Pôsobíme priamo v Banskej Bystrici i v blízkom okolí.  

Poslanie

Venujeme sa rozvoju celej osobnosti detí, čím môžeme predísť narastaniu problémov v budúcnosti. Vštepovaním základných kresťanských princípov chceme novej generácii položiť základ zmeny ich životného štýlu.

Aktivity zamerané na

jedinečnosť

 • vzdelávacie programy zamerané na poznávanie svojho etnika, kultúry, tradície a jazyka
  • výsledkom toho je, že deti porozumejú a príjmu, že výzor a vlastnosti, ktoré odlišujú rómske dieťa od iných detí ho robí cenným, neopakovateľným, vzácnym a hodnotným
  • dieťa uverí, že má vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú originálne
  • iba to dieťa, ktoré verí, že je jedinečné, postaví si v živote vysoký cieľ a identifikuje sa so želateľným správaním

spolupatričnosť

 • dávame deťom pocit spolupatričnosti, cez uspokojovanie väzieb, ktoré sú pre nich dôležité
  • identifikácia s človekom, alebo so skupinou, ktorá je pre dieťa dôležitá
  • byť súčasťou dedičstva spolu s rodinou, ľuďmi, miestami tradíciami a zvykmi
  • najdôležitejšia potreba dieťaťa je byť docenený ostatnými

moc rozhodnúť

 • deťom dávame toľko slobody a rozhodovania, koľko sú schopné uniesť
  • v procese práce majú možnosť rozhodovať
  • niesť zodpovednosť; za prijatie svojich rozhodnutí, za svoje správanie

vzory a modely

 • pomáhame deťom rozlišovať dobro od zla, pravdu od klamstva
  • poskytujeme deťom životné príklady, ktoré sú im blízke, ktoré vedia prijať
  • učíme ich hodnotám, ktoré majú pre nich význam
  • poskytujeme im cenné ideály a štandardy
  • vzormi sú ľudia, ktorí ich učia niesť zodpovednosť 

Uvedené aktivity realizujeme na pravidelných klubových činnostiach s deťmi a s mládežou.

V roku 2009 sme začali systematicky podporovať rozvoj rodičovských zručností.

 Cieľ

 • našim cieľom je, aby rómska rodina bola zdrojom pochopenia identity, príslušnosti, stability, sebavedomia, prijatia a vlastnej hodnoty

Partnerstvo s PF UMB

cmsPhotoGalleryImage

Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook