• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Aktuality

Občianske združenie Nádej deťom pomáha meniť nefunkčné modely správania a ukazuje možnosti realizovania životného potenciálu ľudí z marginalizovanej rómskej komunity. Je to úloha ťažká, pretože dieťa automaticky napodobňuje vzor správania vo svojej rodine a komunite, a preto naše podnety boli často u detí, tobôž u dospelých Rómov neprijaté.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook