Už 19 rokov deti z marginalizovaných rodín dostávajú knihy cez Komunitnú nadáciu zdravé mesto v Banskej Bystrici. Ako prejav solidarity pred vianočnými sviatkami, dobrí ľudia kúpia knihy pre deti. Častokrát je to prvá kniha, ktorú dostanú do rúk.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Komunitnej nadácii Zdravé mesto v Banskej Bystrici

zdrave mesto