• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Ďakujeme za podporu a spoluprácu týmto partnerom:

Logo BJB Bratská jednota baptistov v B. Bystrici - http://bb.baptist.sk/

Logo of Presbyterian Church USA The First Presbyterian Church z Charlestonu, WV - http://www.firstpresby.com/

Nadácia pre deti Slovenska Nadácia pre deti Slovenska - http://www.nds.sk/

Mesto Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica - http://www.banskabystrica.sk/

IWCB IWCB - International Women's Club of Bratislava - http://www.iwc.sk/

Logo Ďakujeme.sk Ďakujeme.sk - podporte nás - http://www.dakujeme.sme.sk/organizacie/oz-nadej-detom

Individuálni darcovia Individuálni darcovia - zo Slovenska a zahraničia


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook