Ďakujeme za podporu a spoluprácu týmto partnerom:

Logo BJB Bratská jednota baptistov v B. Bystrici - http://bb.baptist.sk/

Logo of Presbyterian Church USA The First Presbyterian Church z Charlestonu, WV - http://www.firstpresby.com/

Individuálni darcovia Individuálni darcovia - zo Slovenska a zahraničia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Európska únia - Operačný program ľudské zdroje

Zdravé mesto

Karpatská nadácia

Nadácia ekopolis