Projekt bude pokračovaním komunitnej škôlky z roku 2019 a rozšírení o spoluprácu študentov PF UMB v Banskej Bystrici.


Jeho cieľom je rozvoj rodičovských zručností pre matky z marginalizovaných komunít, ktoré získajú rodičovské kompetencie pri rannej starostlivosti o svoje deti.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

Karpatská nadácia

Nadácia ekopolis