OZ Nádej deťom vypracoval plán riešenia krízovej situácie (postupy a pravidlá riešenia krízových situácií) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Podrobnosti uvádzame v prílohe.

Plán riešenia krízovej situácie v PDF