• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Rodičovské zručnosti s cieľom aby rómska rodina bola zdrojom pochopenia identity, príslušnosti, stability, sebavedomia, prijatia a vlastnej hodnoty.

Ak chceme byť dobrými rodičmi potrebujeme mnoho vedomostí a najmä zručností. Nemôžeme nastúpiť do školy "rodičovstva" a tak je naša úloha rodičov neľahká. Väčšina z nás sa učila od svojich rodičov, ktorí nám boli vzormi a modelmi.

Mnohí naši klienti nemali dobré vzory a modely, ktoré by vytvárali bezpečie v rodine a niektorí z nich nemali žiadnu rodinu a tak v tejto úlohe zlyhávajú. Náš vzdelávací program im dáva možnosť orientovať v týchto úlohách a roliach.

Naša práca okrem vzdelávania poskytuje terénnu sociálnu prácu cez ktorú riešime neplatenie dlhou, hospodárenie s peniazmi, záškoláctvo detí, drogy a prostitúcia, detská delikvencia, možnosti vzdelávania a uplatnenia a úžerníctvo.

Úcta a rešpekt k rómskym rodinám nám napomáha k rozvoju dlhodobým pozitívnym  vzťahom, čo nám k nim otvára dvere.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook