• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Cieľom projektu je vytvoriť pomyselný most medzi majoritou a cieľovou skupinou cez možnosť spoznať rómsku jedinečnosť a odlišnosť.

Poskytnúť rómskym deťom a mládeži priestor na vnímanie vlastnej hodnoty, napriek svojim odlišnostiam a šancu zbaviť sa pocitu hanby a viny z prostredia, v ktorom žijú. Rómske deti a mládež - získajú hrdosť na svoju identitu a kultúru, zlepšia si svoj sebaobraz, získajú nové poznatky a zručnosti, ktoré im napomôžu k osobnému rozvoju.

Majorita - bude mať príležitosť spoznať Rómov prístupným spôsobom, čím eliminujeme prejavy diskriminácie rómskych detí a mládeže. Aj keď rómske deti a mládež nemohli rozhodnúť o tom, komu sa narodia, môžu rozhodnúť, kým budú.

Majorita tak môže zažiť pozitívnu skúsenosť s rómskou mládežou. Poslanci a inštitúcie, ktoré rozhodujú - budú mať možnosť stretnúť sa v inej situácii s rómskymi deťmi a mládežou, vypočuť si ich názory a túžby, čím rómske deti a mládež zažijú rešpekt a prijatie ako jedinečné osobnosti.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook