• OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom

Projekt podporujúci rozvoj životných zručností detí a mládeže prostredníctvom klubov, seminárov, stretnutí a táborov.

 • Ochrana zdravia
  • žitie
  • bytie
 • Rozvoj vedomostí
  • myslenie
  • riadenie 
 • Rozvoj sociálnych zručností
  • starostlivosť
  • vzťahy 
 • Zručnosti
  • práca
  • dávanie

Cieľová skupina získava životné zručnosti, ktoré jej pomáhajú prejsť od pasivity k tvorivému a samostatnému riešeniu problémov, s ktorými sa stretáva. Podporuje orientáciu na pozitívne ľudské hodnoty.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook