• OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom
 • OZ Nádej deťom

Cieľom programu je zvýšiť prístup k vzdelávaciemu procesu budúcich rómskych prvákov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnej škole

cez:

 • vzdelávanie v predškolských kluboch
 • spoluprácu rodičov, základných škôl, mesta Banská Bystrica a iných mimovládnych organizácii

Cieľovou skupinou sú rómske deti vo veku 5 - 7 rokov, ktorých spoločným znakom je chudoba.

Znevýhodnené sú okrem chudoby aj bariérami:

 • jazykovou
 • sociálnou
 • teritoriálnou

Cez pravidelné a systematické vzdelávanie chceme zvýšiť kvalitu života, s lepšími vyhliadkami na prípravu na povolania v budúcnosti.

Výsledkom nášho projektu je to, že žiadne dieťa, ktoré dokončilo  predškolský   program nebolo preradené do Špeciálnej základnej školy.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook