• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Projekt s názvom Babinec sme začali realizovať v roku 2003.

Nadväzuje na rozvoj životných zručností, zameraný na výber zdravého životného štýlu, špecificky na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo.

Pomáha dospievajúcim dievčatám ako nepreskočiť z detstva do dospelosti, na ktorú nie sú pripravené a preto sa nedokážu zodpovedne starať o deti, ktoré sa im narodia obyčajne pred osemnástym rokom. Prínosom projektu bol aj medzi generačný dialóg medzi matkami a dcérami ako aj starými mamami a vnučkami, čím sa ziskal priestor na prehodnocovanie pohľadu na úlohu a rolu matky v rôznych generáciách v rómskej kultúre.

Projekt im poskytuje príležitosť získať vedomosti a zručnosti ako bezpečne prežiť dospievanie.

Výsledkom nášho projektu je to, že každé dievča, ktoré bolo zapojené do vzdelávacieho programu neotehotnelo do 18 roku života.

 


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook