• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Projekt Chlapinec realizujeme od roku 2009.

Projekt nadväzuje na rozvoj životných zručností, zameraný na výber zdravého životného štýlu, špecificky na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo. Pomáha dospievajúcim chlapcom ako nepreskočiť z detstva do dospelosti, na ktorú nie sú pripravení a preto nedokážu zodpovedne prevziať rolu otca a manžela.

Rodinné aj sociálne prostredie v ktorom chlapci vyrastajú je málopodnetné pre rozvoj ich osobností, ich mravného charakteru, ich hodnoty, jedinečnosti, ako muža aj ako otca. Náš projekt je dôležitý hlavne preto, že sami chlapci nemajú vzory vo svojich otcoch a niektorí dokonca vyrastajú bez nich.

Chlapci, pre ktorých je projekt určený, sú vo veku, kedy je možné na nich ešte vplývať a formovať ich v oblasti zvýšenia morálneho vedomia, sebavedomia, spoznávania vlastnej sebahodnoty, môžu sa naučiť vážiť si jeden druhého.

Projekt im poskytuje príležitosť získať vedomosti a zručnosti ako bezpečne prežiť dospievanie.

 


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook