• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Cieľom projektu je vytvoriť pomyselný most medzi majoritou a cieľovou skupinou cez možnosť spoznať rómsku jedinečnosť a odlišnosť.

Rodičovské zručnosti s cieľom aby rómska rodina bola zdrojom pochopenia identity, príslušnosti, stability, sebavedomia, prijatia a vlastnej hodnoty.

Projekt s názvom Babinec sme začali realizovať v roku 2003.

Cieľom programu je zvýšiť prístup k vzdelávaciemu procesu budúcich rómskych prvákov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnej škole

Projekt podporujúci rozvoj životných zručností detí a mládeže prostredníctvom klubov, seminárov, stretnutí a táborov.


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook