Partnerstvo s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

V priebehu mesiaca júl 2020 sme od Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici obdržali list, z ktorého si dovoľujem citovať:

"Dobrý deň, dovoľte nám poďakovať Vám za prijatie a sprevádzanie študentov a študentiek PF UMB v Banskej Bystrici počas ich odbornej praxe. Naša fakulta vysoko oceňuje Váš profesionálny prístup a jednanie, otvorenosť, ústretovosť a odbornosť. Vďaka Vašej práci sa nám lepšie darí pripravovať našich študentov a študentky pre prax."

Certifikát z PF UMB (PDF)