Predškolský program

Pre 9 detí, ktoré sme pripravovali na vstup do 1. ročníka. Vzdelávanie bolo zamerané hlavne na rozvoj slovnej zásoby, matematické predstavy, geometrické tvary, jemnú a hrubú motoriku. Program sme ukončili prezentáciou pred rodičmi, kde deti predviedli, čo sa naučili.

Za dosiahnuté výsledky dostali aj vysvedčenie. Pomocou nám boli aj mamičky ako aj stará mama, ktoré pomáhali pri vzdelávacom procese, čo mohli následne využiť pri vzdelávaní dieťaťa v domácom prostredí. V predškolskom programe nám pomáhali tiež dobrovoľníčky Danková a Mojžišová za čo sme im veľmi vďační.


Školský program
Pre 11 detí pomáhal deťom zmysluplne využiť voľný čas pri zdieľaní sa s Božím slovom, rozvojom komunikačných zručností ako aj s praktickými zručnosťami ako bolo napríklad pečenie koláča. Naviac sa deťom páčilo víkendové stretnutie v našom kostole. Tento program vybudoval 6 aktívnych dobrovoľníkov z cieľovej skupiny, ktorí nám pomáhajú organizovať a realizovať niektoré programy.

Športové aktivity
Počas prázdnin sme športovali; chlapci aj dievčatá. Mali sme k dispozícii celé ihrisko kde sme mohli športovať a hrať sa spolu. Na začiatku sme si mysleli, že iba chlapci vedia hrať futbal, no neskôr sa ukázalo, aké máme šikovné dievčatá, dokonca vedeli aj v bráne chytať loptu, aby nedostali gól. V športových aktivitách sme ich okrem dostatku pohybu učili spolupráci a trpezlivosti.

Práca s rodinami, ktoré mali dlhy
8 rodín sa zapojilo do riešenia svojich dlhov, ktoré im vznikli na nájomnom. Hrozilo im vysťahovanie a tak sme s Božou pomocou pomáhali pozdvihnúť ekonomickú gramotnosť. Rodiny aj dnes bývajú vo svojich bytoch. Táto práca bola neľahká najmä pri získaní ich dôvery a tiež pri získavaní informácií o všetkých dlhoch, pretože niektorí z nich ani nevedeli odkiaľ si požičali a za akých podmienok. Po tejto skúsenosti pracovníci združenia obdivujú všetky rodiny, ktoré musia vyžiť z tak málo peňazí. Všetci by radi pracovali, keby mali príležitosť.

Víkendové stretnutie
Dostali deti za odmenu, že pravidelne navštevovali voľnočasové aktivity a boli sme spokojní s ich školskou dochádzkou ako aj s prospechom. Spolu sme sa starali o nákupy, jedlo, varenie aj program. Deti sa radi zapájali do všetkých aktivít a dokonca vedeli aj variť, a to nielen dievčatá, ale aj chlapci. Najviac radosti mali z trampolíny v záhrade nášho zboru.

Vianoce v Nádej deťom - Mikuláš
Pre deti z Internátnej 12 v nízko prahovom centre Kompas. Realizácia Vianočného programu začala niekoľko týždňov skôr, keď prípravný výbor dobrovoľníkov z radu detí z Internátnej zostavil program, ktorý spolu nacvičili a pripravili pre rodičov a priateľov. Účasť bola veľká, sotva sme sa zmestili do dvoch miestností. Program sa páčil a deti mali radosť z dobre vykonanej práce. Deti na konci dostali sladký balíček, ktorý zakúpilo mesto Banská Bystrica. Program bol pre 67 osôb.

Vianočné stretnutie
Pre deti z Môlči v Kultúrnom dome, sme za spolupráci s organizáciou Samaritans´ Purse pri Vianočnom programe rozdali 62 darčekov, kde sme si pripomenuli, že na Vianoce sme dostali dar priamo z nebies, a to Pána Ježiša Krista. S programom nám pomáhali aj mládežníci z hudobnej skupiny z kostola Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici, a to Ondrej Majer, Martinka Kondáčová a Ráchel Majerová. Na programe sa zúčastnili aj rodičia a príbuzní detí.
 
Darčeky v rodinách
Rozdali sme darčeky pre 10 detí v rodinách s ktorými spolupracujeme dlhodobo. V týchto rodinách sme videli, ako sa deti tešili darčekom a tak si mohli pripomenúť pravý význam Vianoc.

Ostatné aktivity cez Informačné stánky
Deň Rómov spolu s ostatnými rómskymi združeniami, Dni mesta a konferencia Viva Network, kde sme mali možnosť prezentovať naše združenie a našu prácu.

Daruj Knihu
Už mnoho rokov deti z cieľovej skupiny dostávajú knihy cez Komunitnú nadáciu zdravé mesto v Banskej Bystrici. Už niekoľko rokov dobrí ľudia kúpia knihy pre chudobné deti. Častokrát je to prvá kniha, ktorú dostanú do rúk.