• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

News

Občianske združenie Nádej deťom pomáha meniť nefunkčné modely správania a ukazuje možnosti realizovania životného potenciálu ľudí z marginalizovanej rómskej komunity. Je to úloha ťažká, pretože dieťa aicky napodobňuje vzor správania vo svojej rodine a komunite, a preto naše podnety boli často u detí, tobôž u dospelých Rómov neprijaté.


Contact

NGO Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica, 974 01, Slovakia (Europe)


E-mail + aditional informations

Facebook