• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

OZ Nádej deťom vypracoval plán riešenia krízovej situácie (postupy a pravidlá riešenia krízových situácií) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Podrobnosti uvádzame v prílohe.

Plán riešenia krízovej situácie v PDF


Contact

NGO Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica, 974 01, Slovakia (Europe)


E-mail + aditional informations

Facebook