• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Projekt bude pokračovaním komunitnej škôlky z minulého roka a rozšírení o prácu zameranú na zdravý rozvoj detí v ranom veku a zlepšenie prostredia - rodiny v ktorej tieto deti vyrastajú so zapojením širšej komunity a všetkých kľúčových zainteresovaných do procesov inklúzie a desegregácie Rómov z komunít na Cementárenskej ceste a Na Hrbe.


Podpornými aktivitami bude výchova k rodičovstvu pre dospievajúcu mládež - matku a otca dieťaťa v ranom veku s cieľom zlepšenia celkovej starostlivosti o rodinu ako aj zmenu stereotypov v rómskych rodinách. Pre výchovu k rodičovstvu pridáme rozmer spolupráce iných inštitúcii.
Rozvoj komunitnej škôlky cez čítanie knižiek deťom, ktoré budú realizovať ich rodičia na základe ich vzdelávania, príprava matiek z komunity, ktoré budú realizovať aktivity v predškolskom programe.
Socializácia a integrácia detí aj rodičov z komunity cez naplánovanie a realizáciu komunitnej aktivity pre miestnu komunitu.
Socializácia detí cez aktivity ako cestovanie dopravnými prostriedkami, návštevu kultúrnych a spoločenských aktivít.
Začiatok projektového zámeru je apríl 2019 a trvanie projektu bude do konca marca 2020.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis

karpatska nadacia logo

ekopolis nadacia logo


Contact

NGO Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica, 974 01, Slovakia (Europe)


E-mail + aditional informations

Facebook