• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Prehľad aktuálne realizovaných projektov OZ Nádej deťom okrem projektov z Hodiny deťom. Cieľ použitia dotácie tvorí popis príslušného projektu:

 

Byť dobrým sa oplatí

júl 2018

Projekt je zameraný na protidrogovú prevenciu s poukázaním na možnosti zmysluplného využívania voľného času pre deti z rómskych rodín cez výlety, návštevy kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici a do okolia počas letných prázdnin.

Realizované s finančnou podporou

mesto bb erb financna podpora

 

Starosti rómskych mamičiek pred prahom dospelosti

júl 2018

Projekt bude rozvíjať program Babinec, ktorý vznikol pred rokom na základe potrieb dievčat, ktoré vyrastajú v marginalizovaných rómskych rodinách. Ich rodové stereotypy vychádzajúce z kultúrnej identity nepodporujú práva detí a ani práva žien.

Téma sexuálnej výchovy je pre niektoré rómske komunity stále tabu, o ktorej sa deti a ani rodičia nedokážu kvôli morálnym zásadám otvorene rozprávať. Potrebujeme rozšíriť informácie v oblasti sexuálnej výchovy aj na potreby mladých rómskych mamičiek, aby sme mohli dôkladne zmapovať ich potreby a nájsť vhodné aktivity s cieľom napĺňať potreby detí a mladých matiek a pomáhať im, aby sa správali zodpovedne.

Mladé rómske dievčatá ak otehotnejú v 15 alebo v 16 rokoch, v takejto situácii začínajú panikáriť. Boja sa o tehotenstve povedať svojim rodičom a snažia sa ho čo najdlhšie zatajiť. U týchto mladých mamičiek, ktorých telo sa stále vyvíja hrozí v tehotenstve viac rizík. Prvým z nich je riziko predčasného pôrodu.

Od realizácie projektu očakávame posilnenie rodičovských zručností, ktoré povedú k zodpovednému napĺňaniu potrieb 12 mladých mamičiek aj potrieb svojich deti. Projekt trvá od začiatku júla 2018 a jeho realizácia potrvá do konca marca 2019.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

banner Hodina deťom

 

Projekt „Komunitná škôlka“

máj 2018

Väčšina detí v lokalite na Cementárenskej ceste a Na Hrbe nenavštevuje predškolské zariadenie a to z rôznych dôvodov: nedostatočná kapacita najbližšej materskej školy v mieste ich bydliska, nedostatok financií na cestovné a iné poplatky za škôlky mimo lokality. V danom domácom prostredí sú však deti málo stimulované vonkajšími podnetmi, nemajú sa kde a s čím hrať, mnohé z nich nemajú žiadne pomôcky na kreslenie ani knihy.

Naším cieľom nie je túto materiálnu pomoc zabezpečiť, ale vytvoriť a pripraviť im 4x týždenne také prostredie, v ktorom uspokoja svoju prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa. Programy, ktoré sme doteraz v komunite viedli, boli málo podporované samotnými rodičmi detí.

Preto sa potrebujeme zamerať na širší kontext - rodiny a prostredia, v ktorom tieto deti žijú a tým našu prácu zefektívniť. Pre efektivitu projektu sme sa rozhodli, že je dôležité pracovať s celou komunitou a to prostredníctvom rôznych aktivít, do ktorých sa môžu ľudia z komunity zapojiť, aby sa cítili užitoční aj zodpovední. Počas realizácie projektu môžeme vzdelávať dve skupiny detí, ktoré neboli umiestnené z rôznych dôvodov do MŠ.

Od začiatku projektu - konca marca 2018 do septembra 2018 bude vzdelávaná jedna skupina 10 detí a od septembra do januára 2019 bude ďalších 10 deti.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis

Logo Karpatská nadácia

Logo nadácia Ekopolis

 

Projekt „Komunitná škôlka“ – vzdelávanie rodičovských zručností rodičov detí z marginalizovaného prostredia.

máj 2018

Cieľom je príprava detí z marginalizovaného prostredia na vstup do prvého ročníka pomocou vzdelávania rodičov a detí pomocou vzdelávacích a výchovných aktivít pre deti predškolského veku, aktivity zamerané na rozvoj kognitívnych, jazykových, grafomotorických a sociálnych zručností detí. Projekt sa začal v polovici marca 2018 a potrvá do konca novembra 2018.

Projekt finančne podporila Nadácia ESET

Projekt finančne podporila Nadácia ESET

 

Komunitná škôlka sa rozvíja

september 2017

Projekt je pokračovaním predošlého projektu s cieľom dosiahnuť dlhodobú zmenu, ktorú sme začali.

Prvá cieľová skupina - deti zo sociálne znevýhodnenie prostredia v rómskych komunitách vo veku 4 až 6 rokov v počte 12 s cieľom vytvoriť pre nich bezpečné prostredie, ktoré bude reagovať na potreby detí.

Druhá cieľová skupina sú rodičia detí s rovnakým počtom, ktorí získajú prehľad o potrebách svojich detí a začnú ich napĺňať cez rozvoj ich zručností.

Ciele plánujeme naplniť cez vzdelávanie rodičov o potrebách detí a vzdelávanie detí prostredníctvom rodičov. Realizáciou projektu zabezpečíme deťom dobrí štart pre vzdelávanie detí v základných školách.

Projekt trvá od začiatku júla 2017 a jeho realizácia potrvá do konca marca 2018.

 

banner HD15 468x60

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook