• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Projekt je zameraný na protidrogovú prevenciu s poukázaním na možnosti zmysluplného využívania voľného času pre deti z rómskych rodín cez výlety, návštevy kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici a do okolia počas letných prázdnin.

Realizované s finančnou podporou

mesto bb erb financna podpora


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook