Projekt je pokračovaním predošlého projektu s cieľom dosiahnuť dlhodobú zmenu, ktorú sme začali.

Prvá cieľová skupina - deti zo sociálne znevýhodnenie prostredia v rómskych komunitách vo veku 4 až 6 rokov v počte 12 s cieľom vytvoriť pre nich bezpečné prostredie, ktoré bude reagovať na potreby detí.

Druhá cieľová skupina sú rodičia detí s rovnakým počtom, ktorí získajú prehľad o potrebách svojich detí a začnú ich napĺňať cez rozvoj ich zručností.

Ciele plánujeme naplniť cez vzdelávanie rodičov o potrebách detí a vzdelávanie detí prostredníctvom rodičov. Realizáciou projektu zabezpečíme deťom dobrí štart pre vzdelávanie detí v základných školách.

Projekt trvá od začiatku júla 2017 a jeho realizácia potrvá do konca marca 2018.

 

banner HD15 468x60

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom