• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Živé knižnice, ako metóda ponúknu čitateľom - deťom a mladým ľuďom príležitosť súkromne a osobne porozprávať s cudzím človekom - Rómom, alebo Rómkou v štruktúrovanom, chránenom priestore.

Deti sa dozvedia od Živej knihy jej životný príbeh, ktorý má súvis s ich rómskou identitou, kultúrou a tradíciami Rómov na Slovensku. Je to informácia z "prvej ruky", ktorú by sa bežne nedozvedeli.

Výsledkom projektu bude to, že čitateľ Živej knižnice bude mať jedinečnú príležitosť  získať na niekoho, alebo niečo, na čo už má vytvorený nejaký názor možnosť prehodnotiť svoj postoj na základe autentickej konfrontácie. Pomôžu deťom a mladým ľuďom cez osobnú skúsenosť, ktorá pramení z nepoznania, prehodnotiť svoje názory a postoje voči Rómom. Projektom s regionálnou pôsobnosťou v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici vytvoríme prirodzene priestor vo vybraných vzdelávacích inštitúciách na diskusiu. Projekt trvá od júna do konca decembra 2017.

 

urad vlady sr 2188 sm 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2017


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook