• OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom
  • OZ Nádej deťom

Hlavným cieľom projektu je podpora vzájomného porozumenia a zbližovania rómskych komunít spolu s majoritou prostredníctvom rozprávania životných príbehov, ktoré súvisia s kultúrnou identitou spojenou so zvykmi, tradíciami a hodnotami Rómov. Cez čiastkové ciele, ako je vzdelávanie 12 žien z rómskej komunity v komunikácii, prezentácii svojho príbehu a príprave svojho posteru, nasleduje vzdelávanie 10 dobrovoľníkov pre pomoc pri organizovaní jednotlivých stretnutí.

Cieľovú skupinu budú tvoriť predovšetkým žiaci základných, špeciálnych a stredných škôl, cirkevných inštitúcií a komunitných centier, ktoré deti z našej cieľovej skupiny navštevujú hlavne v Banskej Bystrici.

Počas realizácie projektu je vytvoriť bezpečný priestor na vzájomné zdieľanie svojich zážitkov a skúseností, vytvorenia konštruktívneho dialógu a tým umožniť, aby sa účastníci stretnutia spoznali a porozumeli si, hoci ich životné príbehy sú odlišné.

Záverom projektu bude pripravená výstava posterov jednotlivých rómskych žien, ktoré sa zúčastnili cez rozprávanie svojho príbehu. Trvanie projektu je od júna 2017 do konca decembra 2017.

 

2017 mksr logotyp sk f sm

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 


Kontakty

OZ Nádej deťom
Horná strieborná 3, B. Bystrica,
97401


E-mail + ďaľšie informácie

Facebook